Konstruktion & Kvaliteter

 

JE-Træ Facadedøren er den mest indbrudssikre facadedør på det danske marked. Yderdøren er med støjreduktion og kommer med 15 års garanti for formstabilitet. De fleste modeller kan produceres som branddøre i fire standardmål, der passer til de fleste boliger.

Indbrudssikker facadedør

Døren er dokumenteret indbrudssikker efter test og godkendelse i højeste sikkerhedsklasse af Dansk Forening for Skadesforsikring (SKAFOR).
Godkendelsen er udgået, men vi laver stadig facadedøre efter denne standard. Dørens unikke konstruktion gør, at din bolig er effektivt beskyttet mod indbrudstyve.

Facadedør og karm

JE-Træ Facadedøren er konstrueret i en stålramme, hvori låsekassen er monteret. Det giver en robust konstruktion.

Optimal låseeffekt mellem karm og dør

En facadedør af eg har en karm i massiv eg. Sammen med et specialudviklet sikkerheds-slutblik i 2mm rustfrit stål, giver det en optimal låseeffekt mellem karm og dør. Det specialkonstruerede slutblik har en bredde på 75mm.

Fastlåsning med skruer i slutblik

For at skabe ekstra sikkerhed, bliver der monteret to lange skruer i slutblikket mod mur eller sideparti. Der bliver ligeledes monteret ekstra skruer gennem hængslerne ind i mur eller sideparti.

Dørens lås øger sikkerhed

Der monteres en Ruko Assa (type 8765) sikkerheds-låsekasse på facadedøren. Låsen opfylder SKAFORs højeste sikkerhedskrav.

Ekstra lås øger sikkerheden

Ved at montere en ekstra lås (Ruko, type 8788) øges sikkerheden yderligere. Låsen bruger du typisk, når du ikke er hjemme. De to uafhængige låse-cylindere øger låse- og driftsikkerheden markant. Vi anbefaler, at den er nøglebetjent.

To låse tjener flere formål

Forsøger indbrudstyven at komme ind ved at knuse ruden i døren eller sidepartiet, forhindrer den ekstra lås, at facadedøren åbnes uden nøgle. Kommer tyven ind et andet sted i huset, forhindrer den nøglebetjente lås, at tyven benytter døren som flugtvej. Ved sin blotte tilstedeværelse har låsen en præventiv virkning, da der udefra ses to låse.

Glaslister

Vælger du en facadedør med glasudskæringer eller sideparti med glas, øges sikkerheden ved, at alle glaslister er monteret fra indvendig side. Det gør det umuligt for indbrudstyven at fjerne listerne og på den måde komme ind.

 

Lydtæt facadedør

Jo mere åbne vores huse er, jo større krav er der til dørens støjreduktion. Derfor kan alle facadedøre laves som lyddøre. Som standard leveres døren med en reduktion på 36RW. Ønsker du en højere reduktion, kan døren leveres med 39RW.

Facadedøren holder sin form

Med JE-Træ Facadedøren får du 15 års garanti for formstabilitet.

Stålramme sikrer formstabilitet

Facadedørens stålramme er helt unik i forhold til formstabilitet. Stålrammen modvirker, at døren ændrer mål eller facon uanset hvilke vejrforhold, den udsættes for. Det betyder, at døren altid ”går” på samme måde uanset årstid.

Dørbladet må ikke krumme

Vi definerer formstabilitet som absolut. Det vil sige, at vi ikke accepterer, at dørbladet krummer eller vrider sig. En krumning vil straks eliminere dørens støjreducerende funktion.

Godkendelser og garantier

JE-Træ Facadedøren er testet i forhold til

  • brand (EI30 og EI60)
  • lyd (36RW og 39RW)
  • indbrudssikkerhed (blå og rød SKAFOR, EN 1627 RC3)
  • 100% formstabilitet i 15 år
  • kold og varm røgtæthed
JE-Træ Facadedøren er formstabil i 15 år.